تعمیر وکیوم اسکرول

تعمیر وکیوم اسکرول

تعمیر وکیوم اسکرول

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۵

تلفن: ۰۲۱۶۶۷۹۱۷۷۶

فکس: ۰۲۱۶۶۷۹۶۸۸۱

موبایل: ۰۹۱۲۳۹۶۰۹۹۵

موبایل: ۰۹۱۰۶۶۱۸۶۷۹

ایمیل: info@asiavacuumpumps.com

ایمیل: asiavacuum@gmail.com

نشانی: بزرگراه فتح، جنب پمپ بنزین ، خیابان فتح ۲۵،پلاک ۱۵

تعمیر پمپ وکیوم اسکرول

تعمیر وکیوم پمپ اسکرول

تعمیر پمپ خلاء اسکرول

 

 

نوشته‌ها