پمپ وکیوم

به صورت کلی به سه دسته اصلی وکیوم آب در گردش یا رینگ آبی ، پمپ روغنی و پمپ خشک تقسیم می شود. پمپ وکیوم آبی که بیشتر در صنایع سنگین کاربرد دارد از آب برای خنک کردن استفاده می شود. پمپ وکیوم روغنی نیز در صنایع متوسط کاربرد دارد و از روغن جهت خنک کردن استفاده می کند.

زیر مجموعه های دسته ی اول یعنی وکیوم آبی عبارتند از وکیوم آبی یک مرحله ای، وکیوم آبی دو مرحله ای و کمپرسور گاز رینگ مایع.

زیر مجموعه های دسته ی دوم یعنی وکیوم روغنی عبارتند از وکیوم روغنی یک مرحله ای، وکیوم روغنی دو مرحله ای.

زیر مجموعه های دسته ی سوم وکیوم پمپ یعنی وکیوم خشک عبارتند از وکیوم روتاری، وکیوم دیافراگمی، وکیوم پیستونی، بوستر وکیوم، کلاو وکیوم، وکیوم ساید چنل، اسکرو وکیوم و اسکرول وکیوم.

زیر مجموعه های دسته ی چهارم وکیوم پمپ یعنی وکیوم جنبشی عبارتند از اجکتور، دیفیوژن، توربو مولکولار، پمپ های یونی.

نوشته‌ها